Sophämtning i Smedjebackens kommun

Smedjebacken

Vi tar hand om avfallet från omkring 6 400 hushåll i Smedjebackens kommun. För att underlätta källsortering av återvinningsbart material finns det två återvinningscentraler - Humboberget och Nortippen. Vi har egen personal som tar emot och informerar dig på våra återvinningscentraler. Samt arton återvinningsstationer utplacerade i de olika kommundelarna som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (förkortat FTI) har ansvaret för.

Restavfall och komposterbart avfall

Restavfall och komposterbart avfall uppdelat i en grön och en brun tunna hämtas vid fastigheten, om du inte har matavfallskvarn eller egen kompost, då tar du hand om det organiska avfallet själv.

Matavfallskvarnar

720 matavfallskvarnar är installerade hos våra kunder. Matavfallet tas om hand och transporteras via avloppsledningsnätet till Bylandets avloppsreningsverk, där det omvandlas till gas för uppvärmning.

Brun och grön tunna

Hämtning av brun och grön tunna sköts av utsedda entreprenörer. Den gröna tunnan transporteras till en godkänd förbränningsanläggning i Borlänge och innehållet i den ger energi för uppvärmning. Den bruna tunnan med komposterbart avfall transporteras till Fågelmyra komposteringsanläggning i Borlänge där innehållet i den används som råvara vid tillverkning av anläggningsjord.

Kundens medverkan är den viktigaste länken till att allt sorteras rätt!

Farligt avfall

Farligt avfall är mycket viktigt att omhänderta. Det lämnas gratis till våra återvinningscentraler!

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90