Sophämtning i Ludvika kommun

Ludvika

Hushållsavfall

Hushållsavfallet omvandlas idag till energi i något större fjärrvärmeverk.

Återvinningscentraler

På våra återvinningscentraler kan du kostnadsfritt lämna det som du inte får lämna i soptunnan eller vid återvinningsstationerna.

Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i dina hushållssopor! Avfallet ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler eller "Ring så hämtar vi" ditt farliga avfall.

Kompostering

Du som vill kompostera ditt hushållsavfall måste ansöka om tillstånd för kompostering hos samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggenhet.

 

Vid Björnhyttan genomförs även biologisk behandling av rötat avloppsslam som komposteras och efterbehandlas till anläggningsjord.

 

Visste du att om du lämnar flisbart trä på Björnhyttans återvinningscentral hamnar det vid Värmeverket i Ludvika.

Hämtning av grovavfall

Vi hämtar ditt grovavfall mot en avgift.

Kan du inte köra ditt grovavfall till återvinningscentralen kan vi hämta det hos dig mot en avgift. Grovavfallet ska vara sorterat, samt emballerat, packat eller buntat i längder när vi hämtar.

Kontakta vår kundtjänst för mer information på telefon 0240-309 90.

 

Exempel på grovavfall:

  • Vitvaror
  • Kvistar
  • Möbler
  • Avfall från ombyggnad
  • Cyklar
  • Barnvagnar
  • Hushållsmaskiner

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90