Producentansvar

Vissa produkter och förpackningar omfattas av det s k Producentansvaret. Det innebär att tillverkaren eller importören ansvarar för att produkten kan samlas in och tas omhand när den är förbrukad. Producenten bekostar insamling och återvinning.

 

Exempel på produkter med producentansvar

  • förpackningar
  • däck
  • returpapper
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • batterier
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.
  • ensilageplast

 

Läs mer på Naturvårdsverkets sida om producentansvar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90