Producentansvar

Vissa produkter och förpackningar omfattas av det s.k. Producentansvaret. Det innebär att tillverkaren eller importören ansvarar för att produkten kan samlas in och tas omhand när den är förbrukad. Producenten bekostar insamling och återvinning.

 

Exempel på produkter med producentansvar

  • förpackningar
  • däck
  • returpapper
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • batterier
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.
  • ensilageplast

 

Läs mer på Naturvårdsverkets sida om producentansvar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90