Matavfall

Ungefär 50% av hushållens avfall är komposterbart matavfall. I Ludvika läggs matavfall i samma tunna som brännbart avfall. I Smedjebacken kan man välja mellan egen hemkompost, matavfallskvarn i köket och matavfall i en speciell papperspåse som sedan läggs i det bruna kärlet som sopbilen tömmer. Matavfallet återvinns till ny jord.

 

Viktigt att använda rätt papperspåsar I Smedjebackens kommun
Vi använder särskilda papperspåsar för matavfallet. Dessa är extra tåliga mot fukt och komposteras ändå lätt. Det är viktigt att du använder just de här papperspåsarna. De ingår i avfallsavgiften och du kan hämta dem gratis på ICA i Söderbärke, ICA och COOP i Smedjebacken, Harnäs klubbstuga och på Återvinningscentralerna i Smedjebackens kommun.

Konsten att slänga matavfall utan att påsen blir blöt (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Plast kan ej komposteras
Plast tar lång tid på sig att förmultna så om det hamnar plast bland matavfallet stör det komposteringsprocessen. Du kan därför inte använda plastpåsar för matavfallet.

Tänk även på att dra av plasten från gurkor och andra grönsaker innan de slängs i papperspåsen.

 

Matavfall blir prima jord
Matavfallet som samlas in i Smedjebacken körs till Fågelmyra komposteringsanläggning i Borlänge, där det blir till anläggningsjord. Där kan även du som privatperson köpa näringsrik mull.

 

Cigaretter och snus innehåller kadmium
Tobaksprodukter som cigaretter och snus innehåller tungmetallen kadmium, och det vill ingen ha i sin kompostjord. Släng därför dessa produkter i brännbara soporna.

 

Egen hemkompostering
Det är tillåtet att själv kompostera sitt matavfall om det kan göras utan olägenhet för omgivningen. Du får då egen nytta av resultatet, en näringsrik mull som kan ersätta eller komplettera inköpt planteringsjord.

Innan du börjar hemkompostera måste du göra en anmälan via blankett till oss. Om du inte längre kommer nyttja det bruna avfallskärlet kan du på blanketten ange att du önskar avsluta hämtning av matavfall.

 

Läs mer om kompostering i Komposteringsguiden.länk till annan webbplats

 

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall får du kompostera själv utan att anmäla det till kommunen. Du behöver se till att ingen sanitär olägenhet uppstår på grund av komposten.

 

Matavfallskvarn

Man brukar räkna med att ungefär hälften av hushållssoporna (i vikt räknat) består av organiskt avfall t.ex. matrester. Av dessa är ca 80 procent malbart vilket innebär att ungefär 40 procent av dina hushållsopor kan malas i en matavfallskvarn.
För att få installera en matavfallskvarn måste du vara boende i Smedjebackens kommun, vara ansluten till Bylandets avloppsreningsverk och ha en serviseledning i gott skick.
Du har mot en kostnad, möjlighet att byta ut din kompost eller bruna tunna mot en matavfallskvarn.


Blankett för dispensansökan om matavfallskvarn.länk till annan webbplats

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90