Frågor och svar om avfall

Papperspåsen för matavfallet blir blöt - vad kan jag göra?

Papperspåsen för matavfall är speciellt framtagen för att tåla väta, ändå kan fukt tränga igenom. Om du vet att matavfallet kommer vara blött, kan du förebygga genom att lägga lite tidningspapper eller en använd servett i botten av påsen.


Vad händer med avfallet?

Det avfall som samlas in i Sverige återvinns till 99%. Men var tar det vägen och hur går återvinningen till?

 

Läs om hur avfallet tas om hand på sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vad gör jag om mitt kärl för restavfall blir fullt innan tömning?

Du kan ställa ut en extra säck bredvid kärlet. Du behöver dock anmäla till oss före tömning att du har en extra säck. Kontakta vår kundtjänst. Uppstår problemet varje månad bör du se över din sortering eller beställa ett extra kärl. Kontakta vår kundtjänst för hjälp med detta. 0240-309 90, info@wbab.se.


Vem kontaktar jag om det är fullt i behållarna eller nedskräpat vid återvinningsstationen?

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som sköter återvinningsstationerna där du kan lämna sorterade förpackningar. De har ansvaret för att behållare är tömda och att det är städat på platsen. Telefon 0200-88 03 11 eller e-post info@ftiab.se.

 

Kan jag lämna däck på fälg på återvinningscentralen?

Ja, du kan lämna både däck på fälg och däck utan fälg på våra Återvinningscentraler i Ludvika och Smedjebacken.

 

Vad är deponi?

Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas, t.ex. keramik, vissa isoleringsmaterial och porslin. Deponiavfallet är det som återstår efter att allt återvinningsbart har sorterats ut. Det kan vara sammansatta produkter och konstruktioner som inte går att sortera isär, materialslag som inte brinner, material som innehåller ämnen som inte kan eller ska återvinnas. Detta läggs istället på hög. I och med att vi har börjat återvinna, eller förbränna avfall och utvinna energi, så har mängden deponi minskat.


Finns det sorteringsinformation på något annat språk?

Sorteringsinformation finns på 23 olika språk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Varför har vi en avfallstaxa?

Avfallshanteringen i din kommun finansieras genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna för verksamheten.


Får jag använda en annan papperspåse till matavfallet än eran?

Den speciella papperspåse som vi använder i Smedjebacken är tillverkad i ett naturligt material så att den kan brytas ned och bli ny jord. Den är också anpassad till fuktigt matavfall och blir inte genomblöt så lätt, samt torkar snabbt. Därför är det viktigt att du bara använder de papperspåsar som vi tillhandahåller. De finns att hämta på mataffärerna och på återvinningscentralerna.


Jag har väldigt lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med grannen?

Du kan dela kärl med din granne om ni har samma typ av hämtningsabonnemang. Använd blankett för delning av kärl. På blanketten står mer om vad som gäller vid delning av avfallskärl.


Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Uppehåll i hämtning kan beviljas om fastigheten inte nyttjas för boende under en längre sammanhängande period. Läs mer om detta i föreskrifter om avfallshantering för din kommun. Anmälan om uppehåll sker via blankett.


Jag har skaffat en egen hemkompost, behöver jag ändå betala för hämtning av matavfall?

Nej, då kan du säga upp hämtning av matavfall, dock krävs det att du har anmält hemkompost.


Jag ska flytta och vill säga upp mitt hämtningsabonnemang, hur gör jag?

Kontakta vår kundtjänst, skicka ett mejl till info@wbab.se eller ring 0240-309 90 minst en månad före köpet träder i kraft. Abonnemanget förs då över på köparen. Kärlen får stå kvar på fastigheten. Om köparen vill ha en annan kärlstorlek eller göra någon annan justering så får hen höra av sig till kundservice.


Mitt sopkärl är smutsigt och luktar illa.

Kärlet kan behöva spolas ur emellanåt. Särskilt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt. Använd exempelvis trädgårdsslang, borste och såpa. Stå på gräsmattan om det finns möjlighet så rinner vattnet ner i marken. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av kärl.

Mitt sopkärl blev inte tömt trots att det stod framme och rätt placerat. Vad gör jag?

Ring till kundtjänst på 0240-309 90.


Vad gör jag om mitt sopkärl gått sönder?

Om kärlet är trasigt kontaktar du vår kundservice så reparerar eller byter vi ut kärlet. Telefonnummer till kundtjänst är 0240-309 90.


Hur ska kärlet placeras inför tömning?

På hämtningsdagen senast klockan 06.00 måste kärlet stå 0,5-1,6 meter från vägbanan där sopbilen kommer. Kärlet ska stå plant med öppningen mot vägen. Du får inte placera soppåsar på eller vid sidan om kärlet. När båda kärlen ska tömmas samtidigt (både brännbart och matavfall) ställs kärlen med ca 0,5 meters avstånd. Dra tillbaka kärlet efter tömning så att det inte står i vägen för t.ex. plogbilen.

Jag glömde ställa ut sopkärlet i tid, vad gör jag nu?

Om du inte klarar dig till nästa tömningstillfälle kan du beställa extra tömning mot en avgift. Ring kundtjänst på 0240-309 90.


Hur hanterar jag matolja och matfett?
Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon.

 

Gör så här istället:

Om det är lite fett/olja: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i kompostpåsen.

 

Om det är mycket fett/olja: Överbliven mat- och frityrolja kan hällas i flaska och lämnas till återvinningscentralen. Inlämnat fett återvinns! Det bearbetas och förädlas och används i nya produkter såsom tvålar och ljus.


Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Återvinningstationen är den plats där bara förpackningar och tidningar får lämnas. På den bemannade återvinningscentralen lämnar du skrymmande avfall, trädgårdsavfall, gips, farligt avfall och elavfall med mera.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90