Avfall från företag och verksamheter

Vi tar hand om det avfall i verksamheter som klassas som hushållsavfall. För övrigt avfall som verksamheten genererar får man själv ombesörja miljöriktig hantering.

 

Små företag till återvinningscentralen

Du som har företag kan lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralen.

 

Lämnar du detta vid Björnhyttan eller i Fredriksberg behöver du köpa företagsbiljetter. Biljetterna kostar 190 kr per styck exklusive moms och du kan lämna 1m³ avfall per biljett (maxvikt på fordon till återvinningscentralerna är 3,5 ton). Det betyder att företag som ska till återvinningscentralen på Björnhyttan, inte längre behöver väga avfallet. Kontakta alltid personalen innan du lämnar ditt avfall för mer information.

 

Företagsbiljetterna kan beställas vid vågen i Björnhyttan eller på återvinningscentralen i Fredriksberg samt från vår kundtjänst på telefon 0240-309 90. Alla företagsbiljetter faktureras.
 
Det farliga avfallet ingår inte. När man lämnar farligt avfall måste personalen kontaktas och separat faktura för behandlingen skickas i varje enskilt fall.

 

Biljetterna gäller i Ludvika kommun samt via ett samarbete med

Dala Vatten och Avfall AB även i följande kommuner: Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro.

 

Företagets hushållsavfall

Har du en verksamhet där det uppstår hushållsavfall (dvs där personal finns) så ska du enligt föreskrifterna ha ett abonnemang för brännbart hushållsavfall samt matavfall.

 

Kontakta kundservice på WBAB om du har behov av att öka eller minska tömningsintervall eller byta kärlstorlek etc.

 

Farligt avfall från företag

Detta ska lämnas direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av farligt avfall. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på ett regelrätt vis.

 

Exempel på entreprenörer som tar hand om farlig avfall:
Ragn-Sells, telefon 0243-697 50
Stena, telefon 0243-21 19 90

 

Producentansvarsmaterial

Vi ombesörjer inte hämtning av producentansvarsmaterial eftersom hantering av detta ligger utanför det kommunala ansvaret för avfallshantering.

 

Vill du få hämtning av t ex. wellpapp, tidningar, glas-, plast-, pappers- eller metallförpackningar på ditt företag kontakta någon entreprenör (t.ex. Dala Frakt, Maserfrakt, Ragn-Sells, Stena).

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90