VA-arbeten pågår vid korsningen Vasagatan-Fredsgatan i Ludvika vecka 43 till vecka 48.

Genomfarterna för Vasagatan österut och Fredsgatan norrut kommer att vara helt avstängda för fordonstrafik. Begränsad framkomlighet gäller för genomfart Fredsgatan söderut.

 

Arbetet pågår under vecka 43 till vecka 48 (21 oktober till och med 27 november).

 

Fordonstrafiken kommer att regleras med hjälp av trafiksignaler. För gång- och cykelvägar kommer det att finnas hänvisningsskyltar.

 

VA-arbete korsningen Vasagatan-Fredsgatan i Ludvika.

Begränsad framkomlighet gäller vid korsningen Vasagatan-Fredsgatan i Ludvika under vecka 43-48.