Tyck till om detaljplan för del av Smedjebacken 3:1 

Översiktsvy, vattenparken vid Bylandets avloppsreningsverk i Smedjebacken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av en våtmark vid Bylandets avloppsreningsverk. Vattenparken ska fungera som ett extra reningssteg för renat avloppsvatten. Den kommer att på biologisk väg kunna fånga upp näringsämnen och metaller samt bidra till rening av miljögifter och medicinrester.

Detaljplanen är utställd för samråd från den 2 juni till och med den 31 juli 2020. Välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget!


Vattenparken är tänkt att bli ett spännande och annorlunda rekreationsområde för allmänheten med bland annat gångstråk, bänkar och vattenkanaler. Parken ska även bidra till ökad kunskap kring vattenfrågan ur ett miljöperspektiv. Skolor, förskolor och övriga besökare kommer exempelvis få en vattenlektion direkt i parken via informationstavlor.


Ta del av handlingarna

Webb

Läs förslaget och lämna dina synpunkter på Smedjebackens kommuns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förslaget finns också tillgängligt på följande platser

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14 i Smedjebacken
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset, Smedjebacken
  • Smedjebackens bibliotek
  • WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, Frejgatan 5 i Smedjebacken


Lämna dina synpunkter

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 31 juli via e-post eller post till Smedjebackens kommun:


E-post

E-post: miljobygg@smedjebacken.se


Post

Smedjebackens kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
777 81 Smedjebacken


WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90