Säg hej till Nytäppans återvinningscentral

Måndagen den 2 mars klockan 9.00 öppnade Nytäppans återvinningscentral på Industrivägen 8 i Smedjebacken. Nu är vi igång! Välkommen att lämna användbara saker, sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall.


Man lämnar en wellpappkartong i container för kartonger och wellpapp  på Nytäppans återvinningscentral. Foto: WBAB


Först på plats att besöka återvinningscentralen var Torgny Bråten från Björsjö.


Enkelt och säkert för dig – bra för miljön

Vi har lagt stort fokus på att skapa en trevlig anläggning som du ska känna dig välkommen att besöka. Förutom det fördelaktiga geografiska läget så är den moderna återvinningscentralen välplanerad och rymlig och ger möjlighet till sortering i fler avfallsfraktioner än föregångaren Humbobergets återvinningscentral. Här är det enkelt att skänka saker till återbruk, att sortera rätt och att slänga sådant som inte längre går att använda. De väl tilltagna ytorna ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för både besökare och personal. Anläggningen har även olika in- och utfarter för personbilar respektive tunga fordon, vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.


Aktuella öppettider på Nytäppans återvinningscentral.


Återbruk

Att återanvända gamla saker är ett bättre alternativ än materialåtervinning och enerigåtervinning. Det minskar dessutom behovet av nytillverkning och konsumtion av nya varor. På området finns Återbruket som är en verksamhet där du kan lämna in sådant som du inte längre har användning för. Här kan du också fynda begagnade prylar. På så sätt kommer sakerna till nytta igen istället för att de kastas.


Syftet med verksamheten är att skapa en meningsfull sysselsättning samt bidra till att stärka arbetet kring hållbarhet i Smedjebackens kommun. Återbruket drivs för närvarande av AME (kommunens arbetsmarknadsenhet) i samarbete med Smedjebackens kommun och WBAB.


Öppettiderna på Återbruket är måndag–fredag klockan 09–16.


På gång senare

Det mesta på återvinningscentralen är klart, men en del saker återstår.


Självservice

Längre fram kommer exempelvis återvinningscentralen att få ett slags självservicesystem. Det innebär att allmänheten har möjlighet att lämna saker även utanför centralens ordinarie öppettider. Konceptet kallas grönt kort. Detaljerad information om hur det går till och hur systemet fungerar kommer när det blir aktuellt med införandet. Just nu väntar vi på tillstånd från berörda myndigheter.


Asfaltering och plantering

Under våren kommer vi att asfaltera ytorna med ett slitlager så kallad toppning och vi kommer även att färdigställa grönytorna med planteringar.


Därför valde vi namnet Nytäppan

Vi tackar alla er som deltog i namntävlingen och lämnade in bra och kreativa namnförslag. Det kom in många bidrag och det var fler än en som hade föreslagit det vinnande namnet Nytäppan. Britt-Marie Hägermans motivering föll dock juryn mest i smaken och de har därför utsett henne till vinnaren i namntävlingen.


Den vinnande motiveringen:

"Det är god namnsed att återvinna äldre namn som finns i området. Namnet X kommer från närområdet och har varit ett torp åtminstone sedan mitten av 1800-talet."

Kort om bygget

Bygget av återvinningscentralen påbörjades under våren 2019. Vi har i första hand anlitat lokala aktörer och även använt lokalt material i den utsträckning det har varit möjligt. Allt material för bärlager i rampen och övriga ytor är återvunnen slagg som kommer ifrån Ovako här i Smedjebacken. Rampen består av ett stödmurssystem av betongblock från Blixbo Cement som är beläget i Sundborn utanför Falun.


Materialåtgång

  • Slagg till hårdgjorda ytor och uppbyggnad av ramp cirka: 22 000 ton
  • Asfaltsytor cirka: 11 700 m²
  • Betongblock cirka: 1 080 stycken
  • Ledningar för vatten, avlopp och dagvatten totalt cirka 1 250 meter
  • Staket cirka 660 meter
  • Elstängseltråd cirka 10 560 meter


WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90