Nya avfallstaxan tagen i kommunfullmäktige

Ludvika kommun inför under 2019 matavfallsortering för alla hushåll, företag och verksamheter.

 

Vad är på gång just nu

Den 26 november 2018 antogs den nya avfallstaxan i kommunfullmäktige i Ludvika kommun. Detta innebär att samtliga av de preliminära priser som vi tidigare angett nu är fastställda. Kostnaden för ett Standardabonnemang, där du kan sortera ut alla dina förpackningar direkt i kärlen, är 2758 kr/år och hushåll. Har du valt att dela ett Standardabonnemang med din granne blir kostnaden 2245 kr/år och hushåll. Kostnaden för ett Miniabonnemang, som innebär att du enbart sorterar ut matavfall och restavfall i kärlet, är 3107 kr/år och hushåll, har du valt att dela ett Mini-abonnemang med din granne blir kostnaden 2490 kr/hushåll. Har du valt detta alternativ, så kom ihåg att du även i fortsättningen måste åka till återvinningsstationen med dina förpackningar. Avfallstaxan är miljöstyrande, vilket innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det alternativ som bäst gynnar vår miljö. Det ska helt enkelt löna sig att sortera sitt avfall till återbruk och materialåtervinning.

Tack till alla butiker och besökare

Under oktober månad besökte vi ett flertal butiker i kommunen där vi visade de nya sorteringskärlen och informerade om det nya avfallssystemet. Ett stort tack till butikerna och alla som kom och träffade oss, vi fick många intressanta frågor och synpunkter som vi har tagit med oss! Hade du inte möjlighet att komma förbi och titta på de nya sorteringskärlen, kan du passa på att ta en titt på dem när du besöker Björnhyttans återvinningscentral eller Fredriksbergs återvinningscentral nästa gång. De olika kärlen finns uppställda där till och med juni månad 2019.

 

I oktober skickade vi även ut ett grönt kuvert till villa- och fritidshusägare i kommunen innehållande en valblankett och information om de nya abonnemangensalternativen. Vi har nu sammanställt de svar vi fått in och det visade sig att ungefär fyra av fem valde alternativ 1 - Standard (83%), i övrigt valde ungefär lika många alternativ 2 - Mini (8%) och alternativ 3 - Dela kärl (9%).


Därför har inte alla fått någon information om abonnemangsvalet

Har du inte fått någon information om att du ska välja ett nytt abonnemang fast du har villa eller fritidshus, beror det troligtvis på att ditt hushåll idag lämnar hushållsavfallet i sopkärl uppställda på en särskild plats, ett så kallat gemensamt hämtställe. Vi håller just nu på att se över hur vi ska ordna den nya avfallshanteringen vid dessa platser. Sophämtningen kommer att fungera som vanligt och du behöver inte göra någonting i nuläget. I början av nästa år får du information om vilken lösning det kommer att bli för just ditt hushåll.

Har du några frågor eller funderingar kring det nya avfallssystemet är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@wbab.se eller via telefon: 0240-309 90.

 

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90