Funktionsprovning av brandposterna i Ludvika kan ge tillfälligt missfärgat vatten i kranen

Under vecka 36 påbörjar Räddningstjänsten Dala Mitt att funktionsprova brandposterna i Ludvika kommun. Arbetet kan medföra tillfälligt missfärgat vatten i kranen. Till en början gäller det dig som bor i Ludvika tätort. Efter provningen kommer brandposten att pluggas igen och förses med en plombering. Detta görs för att skydda vårt dricksvatten samt säkerställa brandvattenförsörjningen vid bränder.

 

Arbetet med funktionsprovning och plombering av alla brandposter i kommunen genomförs av Räddningstjänsten Dala Mitt på uppdrag av Ludvika kommun. Uppdraget är omfattande och beräknas pågå under två år. Arbetet kommer att utföras områdesvis med början i Ludvika tätort. Det kan därför dröja ett tag innan du eventuellt berörs. Här på vår webbplats kommer det att finnas aktuell information om var räddningstjänsten utför funktionsprovning för tillfället och vilka som kan påverkas av arbetet. På kommunens Facebooksida kommer också information att läggas upp efter hand.


Funktionsprovning i Ludvika tätort

Funktionsprovningen av brandposter görs till en början i Ludvika tätort. Arbetet startar den 31 augusti 2020 och kommer i en första etapp att pågå till och med november månad. Arbetet pausas över vintern för att sedan återupptas till våren 2021.


Så går funktionsprovningen till och så påverkas du

Arbetet med att funktionsprova brandposterna pågår dagtid (måndag–fredag klockan 8–16) och i mån av tid hos räddningstjänsten. I samband med provningen kommer flöde och tryck mätas. Det kan innebära att vattentrycket i kranen tillfälligt blir lägre eller högre än normalt i det aktuella området. Det kan också betyda att rost och andra avlagringar lossnar från ledningarna, vilket gör att vattnet blir missfärgat. Det försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta kläder eller använda diskmaskinen innan vattnet åter är klart.


Brandposterna plomberas för att skydda vårt dricksvatten

När en brandpost har funktionsprovats kommer den att förses med en plombering. Detta gör vi för att säkerställa kvaliteten och säkerheten på leveransen av dricksvatten till dig som bor och verkar i Ludvika kommun. Ett annat skäl till att vi genomför dessa åtgärder är att säkra räddningstjänstens behov av brandvattenförsörjning.


Har du synpunkter på det kommunala dricksvattnet?

Kontakta verksamhetsområde miljö och bygg, Ludvika kommun.

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Telefon: 0240-860 00 (kommunens växel).


Vill du veta mer?

Vi kommer att uppdatera vår webbplats, wbab.se, löpande med aktuell information kring arbetet med brandposterna. Håll utkik! Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90