Pågående VA-arbete i Saxdalen: Del av Malbacksvägen stängs tillfälligt av för fordonstrafik under perioden 19–21 mars

Malbacksvägen, sträckan mellan Norra Runnbergsvägen och korsningen där Malbacksvägen delar sig, kommer att vara avstängd mellan den 19 till 21 mars. Detta innebär att framkomligheten påverkas.

 

Arbetet med att byta ut VA-ledningar i nedre delen av Malbacksvägen som har pågått den senaste tiden är nu inne i slutskedet. För att säkerställa säkerheten för de som utför arbetet på plats och för passerande trafikanter kommer vi att behöva stänga av Malbacksvägen för fordonstrafik ett hundratal meter, mellan Norra Runnbergsvägen och korsningen där Malbacksvägen delar sig. Vägen kommer att vara avstängd från och med måndag den 19 mars till och med onsdag den 21 mars.

 

Gångtrafik kommer att kunna passera på sträckan.

 

Så påverkas du som boende

Under dessa dagar hänvisas du som bor ovanför avstängningen på Malbacksvägen att åka via Gladmansvägen, precis som vid den tidigare avstängningen, för att komma från och till din fastighet. Tänk på de boende efter Gladmansvägen, kör sakta och visa hänsyn.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Martin Johansson, arbetsledare på Södra Dalarna Mark & Bygg, mobilnummer 070-780 37 95, e-post martin@sdmark.se eller Fredrik Gille,

driftchef nät på WessmanBarken Vatten & Återvinning, telefon 0240-309 30,

e-post fredrik.gille@wbab.se.


 

Karta som visar delen av Malbacksvägen som tillfälligt stängs av.

Svart markering visar den del av Malbacksvägen som kommer att vara avstängd under perioden 19 till 21 mars.

 

Uppdaterad information måndag 19 februari kl. 12:

Infarten från Saxenvägen till Malbacksvägen, som har varit avstängd på grund av det pågående ledningsarbetet, kommer under dagen att öppnas för trafik igen. Viss byggtrafik kan dock förekomma.

 

Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningarna fortsätter ytterligare ett antal veckor framöver. Grävningsarbetet sker just nu utmed en intilliggande åker.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Martin Johansson, arbetsledare på Södra Dalarna Mark & Bygg, mobilnummer 070-780 37 95, e-post martin@sdmark.se eller Fredrik Gille,

driftchef nät på WessmanBarken Vatten & Återvinning, telefon 0240-309 30,

e-post fredrik.gille@wbab.se.


 

Information fredag 9 februari kl. 10.30:

Det pågående VA-arbetet har försenats på grund av vädersituationen som varit de senaste två veckorna.  

 

Det innebär att infarten till Malbacksvägen från Saxenvägen kommer att vara avstängd ytterligare cirka en vecka.

 

Information onsdag 31 januari kl. 20:

Som vi tidigare har informerat om behöver vi stänga av vattnet i Saxdalen vid några tillfällen under tiden då arbetet pågår med att byta ut vatten- och avloppsledningarna.

Vi kommer att stänga av vattnet torsdag 1 februari kl. 22. Arbetet beräknas pågå ett par timmar. Vattnet släpps sedan på igen.

Tappa gärna upp vatten före, om du behöver vatten under tiden arbetet pågår.

 

Vattnet kan vara missfärgat när det kommer tillbaka. Spola då i kranen några minuter så brukar det försvinna.

 

Vi hoppas att du har förståelse för eventuella olägenheter i samband med avbrottet.

 

Information fredag 26 januari kl. 8:

På måndag 29 januari påbörjar vår entreprenör Södra Dalarna Mark & Bygg arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar på en del av Malbacksvägen i Saxdalen. I samband med detta kommer infarten till Malbacksvägen från Saxenvägen tillfälligt att stängas av. Omledning av trafiken kommer att ske via Gladmansvägen.

 

Åtgärderna görs på den del av ledningsnätet där vattenläckan inträffade som med all sannolikhet orsakade den stora driftstörningen med otjänligt vatten tidigare i vinter.

 

Vi ber om överseende med de störningar som oundvikligen uppstår i samband med arbetet.

 

Infarten till Malbacksvägen stängs tillfälligt av 

Vi kommer att börja ledningsarbetet vid korsningen Saxenvägen–Malbacksvägen och i samband med detta behöver infarten till Malbacksvägen stängas av för trafik. Du når Malbacksvägen via Gladmansvägen, följ orange vägvisning.

 

Denna del av arbetet beräknas pågå cirka två veckor, från och med 29 januari till och med 11 februari. När arbetet är slutfört öppnas infarten.

 

Arbetsområdet flyttas sedan till Malbacksvägen

Arbetsområdet kommer därefter att flyttas in på Malbacksvägen. Du som trafikant kommer att kunna passera förbi arbetsområdet men framkomligheten kommer att vara begränsad. Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningarna på den aktuella sträckan beräknas pågå under februari och mars.

 

Vattnet stängs av tillfälligt vid några tillfällen

Under arbetets gång kommer vi att behöva stänga av vattnet vid några tillfällen. Dessa avstängningar görs i första hand sent på kvällen eller under natten för att orsaka så liten störning som möjligt för dig som kund. Preliminärt kommer vattnet att stängas av nästa vecka, på tisdag 30 januari eller onsdag 31 januari kväll/natt. Vi återkommer med uppdaterad information när det är dags att stänga av vattnet.


Vill du veta mer?

Kontakta Martin Johansson, arbetsledare på Södra Dalarna Mark & Bygg, mobilnummer 070-780 37 95, e-post martin@sdmark.se eller Fredrik Gille,

driftchef nät på WessmanBarken Vatten & Återvinning, telefon 0240-309 30,

e-post fredrik.gille@wbab.se. 


WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00