Vart finns närmaste återvinningscentral?

Öppettider och information om Återvinningscentralerna:
Björnhyttan, Fredriksberg, Humboberget och Nortippen.

Avfall och återvinning

All verksamhet ger upphov till avfall i någon form. Avfallet är oftast en resurs som kan omhändertas för återvinning. Här hittar du information om hur du tar hand om ditt avfall.

Felanmälan

Vid felanmälan kontakta Kundtjänst 0240-309 90.
Vid akuta fel på vatten och avlopp utanför kontorstid.
Ring 0240-861 00 om du bor i Ludvika kommun.
Ring 0240-66 06 14 om du bor i Smedjebackens kommun.

Vatten och avlopp

Här får du information som rör  vatten och avlopp.

Sopbilen kommer

Om du funderar på när sopbilen kommer kan du kontakta vår Kundtjänst, eller om du bor i Smedjebacken, använda vår tjänst "När kommer sopbilen?"

Läsa av vattenmätaren

Vattenförbrukning mäts i första hand med vattenmätare som avläses en gång per år av  dig som är kund.


WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00